Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

ท่านที่ต้องการมีบ้านในเวลานี้แต่ติดตรงที่อาจจะไม่สามารถซื้อบ้านมีหนึ่งได้ ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านมือสองจึงเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย แต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ท่านสามารถขอกู้บ้านมือสองได้อย่างราบลื่น…


สินเชื่อกู้ง่ายสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ กู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกัน


ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับเรื่องที่ต้องรู้ในการขอกู้สินเชื่อบ้านมือสองจะทำการกู้นั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสินเชื่อบ้านมือสองนั้นโดยปกติจะมีข้อที่แตกต่างจากการซื้อบ้านใหม่อยู่หลายประการ ซึ่งหากผู้กู้ไม่ได้ศึกษา และเตรียมตัวมาไม่ดีพอ ก็อาจจะทำให้กลายปัญหาในการกู้สินเชื่อได้ ดังนั้นการที่จะขอสินเชื่อบ้านมือสอง ท่านที่จะกู้ควรพิจารณาถึงข้อควรรู้ต่อไปนี้ ก่อนที่จะทำการยื่นกู้ เพื่อให้การกู้บ้านมือสองนั้นสามารถข้อได้อย่างราบรื่น ดังต่อไปนี้…

บ้านมือสองได้วงเงินสินเชื่อบ้านไม่เต็มร้อย

หลังจากที่ธนาคารประเมินบ้านและคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ขอสินเชื่อแล้ว ธนาคารก็มักจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้บ้านมือสองให้เพียง 80-90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าเสื่อม ทำเลที่ตั้ง และนโยบายการรับจำนองบ้านมือสองของแต่ละธนาคาร ซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อบ้านใหม่ที่มักจะได้วงเงินกู้เต็ม 100% หรือมากกว่านั้น ดังนั้นหากผู้ขอสินเชื่อไม่มีเงินออมเก็บไว้ดาวน์บ้านตามข้อ 1 การซื้อบ้านมือสองก็จะมีปัญหาทันที

การขอกู้บ้านมือสองมีขั้นตอนมากกว่าและนานกว่า

ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้านนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าการขอสินเชื่อบ้านใหม่ โดยเริ่มต้นที่ผู้ขอสินเชื่อต้องไปเจรจากับผู้ขายเพื่อตกลงสัญญาซื้อขายกันเอง แล้วขอสำเนาโฉนดที่ดินจากผู้ขาย พร้อมนำสัญญาซื้อขาย ไปทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อซื้อบ้านกับธนาคาร จากนั้นธนาคารก็จะเข้าไปประเมินบ้านของผู้ขายก่อนพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ผู้ขอสินเชื่อ และถ้าบ้านยังติดจำนองกับธนาคารอื่นอยู่ ผู้ขายก็ต้องดำเนินเรื่องไถ่ถอนจำนองกับธนาคารนั้นก่อน ธนาคารฝั่งผู้ขอสินเชื่อจึงจะรับจำนองต่อได้ และหลังจากนั้นก็ต้องทำเรื่องโอนย้ายทะเบียนบ้านและมิเตอร์น้ำ-ไฟต่อ ขั้นตอนการซื้อขายจึงจะเสร็จสมบูรณ์

บ้านมือสองไม่มีการผ่อนดาวน์บ้าน

โดยปกติแล้วการผ่อนดาวน์บ้านจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายเพื่อผ่อนชำระเงินดาวน์จนกว่าบ้านหรือคอนโดที่จองไว้จะถูกสร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจผ่อนได้นาน 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสัญญาจองและระยะเวลาที่คาดว่าบ้านจะแล้วเสร็จ แต่ผู้ซื้อไม่สามารถผ่อนดาวน์บ้านมือสอง ซึ่งถูกสร้างเสร็จแล้วและเจ้าของก็ต้องการโอนกรรมสิทธิ์และรับเงินทันที ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อจึงต้องเก็บออมเงินก้อนใหญ่เพื่อดาวน์บ้านเองก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสอง

อาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาที่ไม่ละเอียด

ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

การซื้อขายบ้านมือสองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงอาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาที่ไม่ละเอียดครบถ้วน โดยจุดที่ต้องระวังคือ การตกลงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ว่าใครจะเป็นผู้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% (แบ่งกันชำระฝ่ายละ 1% หรือตามแต่ตกลง)
  2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (ควรเป็นภาระของผู้ขาย)
  3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ควรเป็นภาระของผู้ขาย)
  4. ค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าที่จำนอง (ควรเป็นภาระของผู้ซื้อ)

ทั้งนี้การซื้อบ้านจากผู้ขายที่มีปัญหาด้านการเงินหรือเป็นบ้านที่มีราคาถูก ผู้ซื้อก็สามารถตกลงออกค่าใช้จ่ายบางอย่างให้ผู้ขายได้เพื่อให้การซื้อขายจบเร็วขึ้น ในทางกลับกัน ผู้ขายก็สามารถออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ซื้อได้หากบวกค่าใช้จ่ายในราคาบ้านไปแล้ว เพราะกฎหมายไม่บังคับว่าใครต้องเป็นคนจ่าย เพียงแต่ต้องจ่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น

ยุ่งยากอาจจะต้องเหนื่อยไปรอฟ้องขับไล่

ในบางกรณีผู้ขอสินเชื่ออาจได้บ้านมาในราคาที่ถูกด้วยการประมูลบ้านที่ถูกยึดมาจากกรมบังคับคดี และมีการวางมัดจำ 25% ของราคาประมูลซึ่งเปรียบเสมือนเงินดาวน์ไว้แล้ว แต่ทว่าการประมูลบ้านแบบนี้ก็อาจประสบปัญหาการเข้าอยู่ได้ล่าช้าจากขั้นตอนทางกฎหมาย หรือเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกจนนำไปสู่การฟ้องขับไล่ให้วุ่นวายและเสียเวลามากกว่าเดิม การขอสินเชื่อบ้านมือสองก็จะทำไม่ได้จนกว่าบ้านจะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จริง ๆ

บ้านมือสองสามารถเลือกซื้อกับธนาคารได้

ก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

ธนาคารส่วนใหญ่มักจะมีทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA (Non-Performing Assets) ซึ่งก็คือ บ้านหรือคอนโดที่ธนาคารยึดมาจากเจ้าของที่ผ่อนไม่ไหวแล้วต้องถูกทิ้งไว้เฉย ๆ เพื่อรอการขาย เมื่อผู้ขอสินเชื่อสนใจซื้อทรัพย์สินประเภทนี้ธนาคารก็มักจะอนุมัติวงเงินกู้เต็ม 100% หรือคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษให้ผู้ขอสินเชื่อตามแต่โปรโมชั่นของธนาคารที่ต้องการระบายทรัพย์สินเหล่านี้ออกไป

อาจจะต้องจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้าน

ผู้ขอสินเชื่อมักจะได้บ้านและคอนโดมือสองตามสภาพปัจจุบันที่ตกลงซื้อขายกันไว้และไม่มีการประกันหลังการขาย หากซื้อบ้านมาในราคาถูกมาก ๆ แต่มีสภาพทรุดโทรม ผู้ขอสินเชื่อก็ต้องมีงบสำหรับการซ่อมแซมหรือตกแต่งใหม่ โดยเงินก้อนนี้ก็ต้องเป็นเงินของผู้ขอสินเชื่อเอง เพราะธนาคารมักจะไม่มีวงเงินให้กู้เพิ่มเติมสำหรับการซ่อมบ้านมือสอง แตกต่างจากสินเชื่อบ้านใหม่ที่ธนาคารมักจะแถมวงเงินเพิ่มสำหรับการตกแต่งต่อเติมให้ผู้ขอสินเชื่อด้วย

 

สรุปสำหรับการกู้บ้านมือสองนั้น อาจจะดูยุ่งยากไปบ้างหรือบ้างอย่างอาจจะเสียเปรียบในแง่ต่างๆ แค่ถ้าหากเราสามารถเลือกบ้านมือสองได้ดี อย่างบ้านที่อยู่ในสภาพที่ดี อยู่ในทำเลที่ตรงใจ แล้วราคาถูก ก็ถือเป็นความคุ้มค่าในการซื้อบ้านมือสองนั้นเอง ดังนั้นการพิจารณาข้อควรรู้การกู้สินเชื่อบ้านมือสอง รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจบ้านที่เราต้องการ เพื่อให้การกู้บ้านนั้นเป็นไปอย่างไม่ติดขัด

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ