Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อออมสิน

วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน สมัครง่ายผ่อนสบายวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

สำหรับท่านที่เวลานี้กำลังต้องการสินเชื่อและมีหลักทรัพย์ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเงินวันนี้ ธนาคารออมสินพร้อมเสนอ สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เปลี่ยนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ปลอดจำนอง ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น  ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน สมัครง่ายผ่อนสบายวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี


วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายเพื่อคนเงินเดือนน้อยเงินเดือน 6,000 บาทก็สมัครได้


วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน สมัครง่ายผ่อนสบายวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

สินเชื่อออมสิน

ธนาคารออมสินพร้อมให้ลูกค้าทุกคนสามรถใช้ชีวิตได้เต็มที่ด้วยสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล สินเชื่อที่รองรับความต้องการด้านการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ ที่จะทำให้ท่านสามารถ ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) นำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน  หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจให้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทและมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1 เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
2 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
3 การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

สินเชื่อออมสิน

 

เข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกสมัครใช้บริการ

สินเชื่อออมสิน

 

กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบตามตัวอย่างด้านบน(อย่าลืมติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าตกลง…)จากนั้นกดสมัครใช้บริการ

เมื่อท่านสมัครใช้บริการแล้ว ทางธนาคารจะได้รับข้อมูลของท่าน จากนั้นท่านก็แค่รอเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร


วิธีขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือนน้อย ไม่ถึง 15,000 บาท


รายละเอียดสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาทแบ่งได้ดังต่อไปนี้

เงินกู้ระยะยาว (L/T)
1.กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
• ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
• ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
• ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
• ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา
2.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่า ของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)

ให้กู้ร่วมกัน ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกินจำนวนเงิน ให้กู้ตามข้อ 1 กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี(OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

 

หลักประกันที่ต้องมี

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

3.มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 • หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อออมสิน

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1115

 

สิ่งสำคัญที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบ้าง

การเดินบัญชีที่ตรวจสอบได้ง่าย

 • เพราะการที่ท่านเดินบัญชีดีธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแม้ค้าจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ เพื่อจะมีหลักฐานยื่นยันว่ารายได้นั้นๆที่ระบุมาเป็นทางจริง

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

 • ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร)

 • ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง