Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน

แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน

มาดู แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน สำหรับท่านที่เป็นกลุ่ม SME และเวลานี้อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมา แต่ไม่มีสินทรัพย์ ควรทำอย่างไรดี เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


สินเชื่อกู้ง่ายสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ กู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกัน


แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน

แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน

สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเงินก้อนมาเพื่อลงทุนหรือจัดการกับปัญหาของกิจการที่เกิดขึ้นทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ขาดทุนหรืออาจจะตกงานมาแล้วต้องการจะทำธุรกิจแต่ติดปัญหาตงที่ไม่มีสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือยื่นกู้เงินจากธนาคารใด ๆ ก็โดนปฏิเสธมานักต่อนักจนเริ่มอ่อนระทวยและเหนื่อยใจในการยื่นเอกสารการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการกู้เงินในกรณีที่ไม่มีสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้เงินมาฝากกัน สำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs หรือ Small and Medium Enterprises คือธุรกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือบริหารธุรกิจที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจใดๆ รวมถึงชุมชนระดับฐานราก ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน อาทิ สินค้าโอทอป (OTOP) เป็นต้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็มีจำนวนพนักงานไม่มาก และมีต้นทุนต่ำ จึงทำให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเกิดความกังวลใจและมีคำถามเกี่ยวกับการกู้เงินในธุรกิจ SMEs ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์ว่า เราจะสามารถกู้ได้หรือไม่ เราต้องเตรียมตัวก่อนการขอสินเชื่อ SME เพื่อเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร เป็นสิ่งที่เราควรหาคำตอบและทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

ทำการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับท่านที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น เพราะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของธนาคารแต่ละแห่งในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกิจการว่าเราดำเนินธุรกิจ SMEs อยู่จริง และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามทวงหนี้ในกรณีที่ไม่คาดฝัน ดังนั้น ก่อนการขอสินเชื่อ หากยังไม่มีทะเบียนการค้า อย่าลืมดำเนินการในข้อนี้ให้เรียบร้อยก่อน

ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างสม่ำเสมอ

  • สิ่งที่ผู้อยากได้เงินลงทุนสักก้อนต้องทำกันเป็นลำดับต่อมา ได้แก่การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสต๊อกสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบว่าเรามีแหล่งรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ธนาคารจะใช้พิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อให้ SMEs ในการเริ่มต้นธุรกิจ

เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

  • โดยธนาคารจะใช้ประกอบพิจารณาร่วมกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ข้อที่ 2) หากเรามียอดเดินบัญชีบ่อย ๆ ไม่ถอนเงินออกจากธนาคารก้อนเดียวทั้งหมด หรือถอนเงินออกหมดในคราวเดียวกันภายในวันเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องแจ้งธนาคารเกี่ยวกับยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน

ควรมีประวัติการจ่ายหนี้ที่ดีทำให้กู้ง่ายมากขึ้น

  • การสร้างเครดิตที่ดีก็เปรียบเสมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนดูมีความน่าเชื่อถือ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเครดิตที่ดี มีประวัติการเป็นหนี้แต่จ่ายเงินตรงตามเวลาการชำระเงิน และไม่มีประวัติติดเครดิตบูโรเพราะหากธนาคารตรวจพบรายงานการติดเครดิตบูโรก็อาจทำให้คุณเสียประวัติได้ ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินของคุณที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการจ่ายหนี้ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั่นเอง

ขอสินเชื่อให้เหมาะกับตัวเอง ทั้งภาระหนี้สินและค่าใช้จ่าย

  • โดยผู้กู้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นก่อนคิดจะกู้เงิน ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนควรจะวางแผนการชำระหนี้ให้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระเงิน ที่สำคัญไม่ควรกู้เงินเกินความจำเป็น เพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารอีกด้วย
    อยากได้เงินลงทุนสักก้อน จะกู้ได้จริงไหม?

สินเชื่อ SMEในประเทศไทยมี 2 แบบ

แนวทางขอสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ต้องทำยังไงให้กู้ผ่าน

  1. สินเชื่อ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ที่ผู้ประกอบการจะต้องหาหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ มาเป็นสิ่งยืนยันให้สถาบันการเงินเห็นว่าเรามีทรัพย์สินที่ชดใช้แทนได้หากไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามตกลง เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เงินในบัญชี หรือแม้แต่บัญชีลูกหนี้ทางการค้า โดยแน่นอนว่า สินเชื่อแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันแม้จะมีระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อค่อนข้างนาน แต่ก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่เพียง 4-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นสินเชื่อ SME ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบอื่นๆ จะมีการอนุมัติที่ง่ายกว่าแต่ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามไปด้วย
  2. สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน :  เป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นจะต้องหาหลักทรัพย์ มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แต่ว่าทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะดูจากความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคาร รวมไปถึงดูประวัติคะแนนเครดิต (Credit Score) ว่ามีประวัติชำระหนี้ในอดีตได้ตรงเวลาหรือไม่ สินเชื่อ SME ประเภทนี้ก็อย่างเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต ที่ทั้งหมดอนุมัติง่าย แต่มักมีดอกเบี้ยที่สูงมาก

สรุปหากใครทำตามและเตรียมตัวก่อนการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ตามที่เราแนะนำ รับรองว่าเรื่องการกู้เงินเป็นเพียงเรื่องง่ายดายขึ้นมาทันที เพราะทุกวันนี้มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่สำคัญดอกเบี้ยต่ำ กู้สินเชื่อได้ง่าย ซึ่งเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากปรับปรุงธุรกิจสามารถกู้ได้ง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ 2. ดอกเบี้ยต่ำ 3.ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ 4.ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน 5.อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี 6.ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากบอกเจ้าของกิจการ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากกำลังตัดสินใจว่าจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไหนดี โปรดศึกษาข้อมูลสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กหรือ สินเชื่อ SMEs ให้เข้าใจก่อน

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ