Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy 01
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash สินเชื่อรถคือเงิน ลูกค้า รถยนต์ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติ รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 5 ล้านบาท อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน โดยผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน สามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cashให้คุณใช้รถยนต์แลกเงิน สินเชื่อสำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยรถที่นำมาเป็นหลักประกัน เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ได้เงินก้อนทันใช้ ให้กับผู้ที่ต้องการขอ

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy

สมัครง่ายสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash รู้ผลไว้

ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน สำหรับ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash โดยคำนวณจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1 มกราคม 2563) ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ รุ่น และ ปี เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไข กรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที  เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้นกับอัตราผ่อนเริ่มต้นที่ 58 บาทต่อวัน

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash 

 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน (รถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นอยู่ก็ขอสินเชื่อได้)
 4. ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
โปรโมชั่น สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash 

เงื่อนไขโปรโมชั่น ฟรี เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ที่ได้รับอนุมัติ และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 เมษายน 2565
 โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash กับธนาคาร) เฉพาะรถยนต์ปลอดภาระรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี
 • ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash Balance Transfer หรือรถยนต์ที่มาจากไฟแนนซ์อื่น
 • ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash เดิม (ลูกค้าที่เคยมีสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash กับธนาคาร) ที่มีหลักประกันสินเชื่อเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Toyota, Honda, Isuzu และอายุรถไม่เกิน 7 ปี
 • เฉพาะลูกค้าต้องที่ทำประกันภัยรถยนต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมกับตอนขออนุมัติสินเชื่อ
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย ให้ทำประกันเท่านั้น
 • รับฟรี เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ จำกัดสิทธิ์รับของกำนัล 1 สิทธิ์ / 1 หลักประกัน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารจะจัดส่งเครื่องฟอกอากาศ Air Purifier รุ่น LLD-P02 มูลค่า 1,290 บาทให้กับลูกค้าที่เข้าตามเงื่อนไขทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ในกรณีที่ของกำนัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของกำนัลดังกล่าว กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท ทอยเวิลด์ไวด์ จำกัด บริการหลังการขาย 098 – 4354955
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash by. moneysabuy