Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แบบทำได้จริง

การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีเงินเหลือมากขึ้น สามารถเก็บออมเงินหรือนำไปลงทุนเพื่ออนาคตได้ บทความนี้จึงขอนำเสนอ วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แบบทำได้จริง ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แบบทำได้จริง

การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้ ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายมากมายที่เราสามารถตัดออกไปได้ หากเรารู้จักวางแผนและบริหารจัดการอย่างรอบคอบ สำหรับ วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ที่ท่านสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย คือ การจดบันทึกรายการของรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยบันทึกรายละเอียดของรายการ ประเภท และจำนวนเงิน จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบันทึกรายรับ-รายจ่ายสามารถบันทึกได้หลายวิธี เช่น บันทึกด้วยตนเองในสมุดจดรายรับ-รายจ่าย บันทึกด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกวิธีบันทึกรายรับ-รายจ่ายขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย มีดังนี้

 • ช่วยให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ช่วยให้ระบุได้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรบ้าง
 • ช่วยให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น
 • ช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงิน

การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเรารู้จักวางแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้ ส่งผลให้เรามีความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้น

ตั้งเป้าหมายในการลดรายจ่าย

 

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

 

การตั้งเป้าหมายในการลดรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจในการลดรายจ่าย หากเราตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป หรือเป็นไปไม่ได้ จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการลดรายจ่ายสำหรับการตั้งเป้าหมายในการลดรายจ่ายควรเริ่มจากเป้าหมายที่เป็นไปได้ เช่น ต้องการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง 10% ในแต่ละเดือน เป็นต้น จากนั้นค่อยๆ เพิ่มเป้าหมายให้สูงขึ้นเมื่อเราสามารถลดรายจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ ควรแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้และปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม สำหรับตัวอย่างเป้าหมายในการลดรายจ่ายมีดังนี้

 • ต้องการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง 10% ในแต่ละเดือน
 • ต้องการลดรายจ่ายด้านอาหารลง 20% ภายใน 6 เดือน
 • ต้องการลดรายจ่ายด้านการเดินทางลง 30% ภายใน 1 ปี

การตั้งเป้าหมายในการลดรายจ่ายจะช่วยให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจในการลดรายจ่าย หากเราตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการลดรายจ่ายได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองให้เหมาะสมและประหยัดมากขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น

 1. หลีกเลี่ยงการซื้อของที่ตามใจตัวเอง
 2. ชั่งใจก่อนตัดสินใจซื้อ
 3. เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ
 4. ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต
 5. วางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า

ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

 1. ปรุงอาหารกินเองแทนการซื้ออาหารตามร้าน
 2. เลือกซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆ
 4. ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาอุ่นกินแทน

ลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง

 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหาเส้นทางที่ประหยัดที่สุด
 • เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
 • เดินหรือปั่นจักรยานแทนการโดยสารรถ

ลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร

 • เปรียบเทียบราคาของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
 • เลือกใช้บริการแพ็กเกจที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปิดเครื่องหรือปิด Wi-Fi ที่ไม่ใช้งาน

ลดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง

 • ลองชมภาพยนตร์หรือละครทางอินเทอร์เน็ตหรือทีวีแทนการไปโรงภาพยนตร์ดูบ้าง
 • ฟังเพลงหรืออ่านหนังสือแทนการดูโทรทัศน์
 • ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่บ้านแทนการไปออกนอกบ้าน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่น ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ดีขึ้นได้ จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้น

หารายได้เสริม

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

สำหรับการหารายได้นอกเหนือจากรายได้หลักจากการทำงานประจำ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ทำงานพาร์ทไทม์ ขายของออนไลน์ รับจ้างทำงานอิสระ สำหรับการหารายได้เสริมมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้น ช่วยให้มีเงินสำรองฉุกเฉิน ช่วยให้มีประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ช่วยให้มีอิสระทางการเงินมากขึ้น นอกจากนี้การหารายได้เสริมสามารถทำได้หลายวิธี สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองและความสนใจ เช่น

 • ทำงานพาร์ทไทม์ เป็นวิธีหารายได้เสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถทำได้หลากหลายประเภท เช่น พนักงานเสริฟ พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ เป็นต้น
 • ขายของออนไลน์ เป็นวิธีหารายได้เสริมที่กำลังได้รับความนิยม สามารถทำได้หลากหลายประเภท เช่น ขายสินค้ามือสอง ขายสินค้าออนไลน์ ขายสินค้าตามกระแส เป็นต้น
 • รับจ้างทำงานอิสระ เป็นวิธีหารายได้เสริมที่สามารถทำได้หลากหลายประเภท เช่น เขียนบทความ ออกแบบกราฟิก แปลภาษา เป็นต้น

การหารายได้เสริมที่จะทำให้คุณมีความสุข

 • เลือกงานที่ทำแล้วมีความสุขและถนัด
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นๆ ให้ละเอียด
 • วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
 • อดทนและมุ่งมั่นในการหารายได้เสริม

หากเราหารายได้เสริมได้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น และมีเงินสำรองฉุกเฉิน ส่งผลให้เรามีความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้น

ทริคในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแบบทำได้จริง

วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

 • เริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก่อน อย่าพยายามลดรายจ่ายทั้งหมดในคราวเดียว เพราะอาจทำให้เครียดและท้อแท้ได้ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปิดไฟหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ เลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น เป็นต้น
 • หาวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่เหมาะกับตนเอง แต่ละคนมีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรหาวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่เหมาะกับตนเอง เช่น หากเป็นคนที่ชอบซื้อของออนไลน์ ก็อาจลองเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ เป็นต้น
 • อดทนและมุ่งมั่น การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและมุ่งมั่น หากเราอดทนและมุ่งมั่นในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เราก็จะสามารถประหยัดเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น และมีเงินสำรองฉุกเฉิน ส่งผลให้เรามีความมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้น