Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น

ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น ลูกหนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เตรียมตัวรับแรงกระแทก หลังจากมีข่าวว่าส่องทิศทางที่ กนง. กำลังจะปรับให้ ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น ลูกหนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร สำหรับลูกหนี้รายย่อยทั้งหนี้บ้านและหนี้ธุรกิจ ต้องเตรียมรับมืออย่างไร? และ หากต้องการรีไฟแนนซ์ ควรพิจารณาอะไรบ้าง


วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายรับเงินทันที


ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น  ลูกหนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้มีหลายๆท่านตั้งคำถามสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ว่าจะกระทบกับหนี้ประเภทดอกเบี้ยแบบลอยตัวของหนี้บ้านและหนี้ธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยถึงแม้ขณะนี้ สถาบันการเงินจะดูแลปรับดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อชะลอผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางและยังมีมาตรการแก้หนี้ระยะยาวผ่านมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้อย่างตรงจุดให้ผู้ประกอบธุรกิจ แต่ในฐานะหลายๆท่านที่ยังเป็นลูกหนี้ ก็อาจต้องปรับตัวหรือเตรียมพร้อมกับ ดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคต โดยสิ่งแรกที่ท่านผู้อ่านควรรู้คือประเภทของหนี้และดอกเบี้ยที่ท่านถืออยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

  • ประเภทดอกเบี้ยแบบลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เปลี่ยนแปลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆไป เช่น MLR MOR MRR
  • ประเภทดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือ ในช่วงเวลาที่กำหนด

ผลกระทบสำหรับลูกหนี้บ้าน จะต้องปรับตัวอย่างไร

สิ่งแรกเลยคือท่านจะต้องทราบว่าการ ผ่อนค่างวดและยังคงผ่อนชำระรายเดือนยังเท่าเดิมแต่ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานขึ้น ที่นี้เราจะต้องปรับตัวอย่างไรกันดี โดยสามารถแยกได้ดังนี้

  1. ทำการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เพื่อนำเงินไปโปะหนี้ทำให้สามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
  2. พยายามลดการผ่อนต่องวด หรือควรต้องยื่นเรื่องกับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
  3. ทำการรีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ , ค่าจดจำนองที่สถาบันการเงินใหม่ , ค่าธรรมเนียมการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด กรณีกู้กับสถาบันการเงินเดิมไม่ถึง 3 ปี

ผลกระทบสำหรับลูกหนี้ธุรกิจ จะต้องปรับตัวอย่างไร

ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น

สำหรับกลุ่มลูกหนี้ธุรกิจ ท่านจะได้รับผลกระทบเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยลอยตัว ที่นี้เราจะต้องปรับตัวอย่างไรกันดีโดยสามารถแยกได้ดังนี้

  1. สำรวจรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ และบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้
  2. หากเห็นว่าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถบริหารจัดการได้ ให้รีบหารือกับเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาตกลงปรับโครงสร้างหนี้

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน โครงสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการ ปรึกษาเรื่องการแก่ไขหนี้

ดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้น

 

 

สำหรับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน นั้นบริการใหม่ให้คำปรึกษาเรื่องการแก่ไขหนี้และความรู้ทางการเงิน กลไกสำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ดีขึ้น โดยทีมหมอหนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย บสย. และ แบงก์ชาติ โดยโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางให้คำแนะนำ ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ การเตรียมตัวเจรจาแก้ไขหนี้ การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนปรับปรุงกิจการ การแบ่งปันประสบการณ์การปรับตัวและปรับธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการจัดบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ตรงจุดตามสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม รวมทั้งการเผยแพร่คลิปและสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นำไปศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับความรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ ได้แก่ วิธีการเตรียมข้อมูลสำหรับเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ การจัดทำแผนธุรกิจ ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแนวทางการพูดคุยกับเจ้าหนี้ ตลอดจนข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ ความพิเศษของโครงการหมอหนี้ฯ คือ ลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อขอคำแนะนำเชิงลึกเพิ่มเติมจากทีมหมอหนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. (บสย. FA Center) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับหมอหนี้ ผ่านเว็บไซด์โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หรือติดต่อสอบถามได้ทั้งที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ และสำนักงานภาคของ ธปท. ทั้ง 3 แห่งที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา”

  • สำหรับลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ รับข้อแนะนำเพื่อแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเองทันที คลิก https://www.bot.or.th/app/doctordebt/
  • ลูกหนี้ SMEs รับข้อแนะนำเพื่อแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเองทันที คลิก https://www.bot.or.th/app/doctordebt/enterprise.html

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึก ได้ทางเว็บไซต์โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 และสำนักงานส่วนภูมิภาคของแบงก์ชาติ ทั้งนี้ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาระหนี้ 60% ของหนี้ครัวเรือน เป็นหนี้ประเภท ดอกเบี้ยแบบคงที่ เช่น ลูกหนี้รถ และ ลูกหนี้บัตรเครดิต จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ