รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง ส่งผล […]

รัฐบาลอนุมัติงบแก้หนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท Read More »