ชาวนาแห่ขายข้าวตลาดหลังราคาสูงกว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส

ชาวนาแห่ขายข้าวตลาดหลังราคาสูงกว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส.

มาตรการดูแลราคาข้าวของรัฐบาลชุดนี้กำหนดให้ธนาคารเพื่อกา […]

ชาวนาแห่ขายข้าวตลาดหลังราคาสูงกว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส. Read More »