ปตท. เปิดจอง ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% 19-20 พ.ค. และผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 พ.ค.

ปตท. เปิดจอง ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% 19-20 พ.ค. […]

ปตท. เปิดจอง ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% 19-20 พ.ค. และผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 พ.ค. Read More »