คนไทยมีเงินฝากไม่ถึง 5000 บาท

คนไทยมีเงินฝากไม่ถึง 5,000 บาท กว่า 80% ของคนในประเทศ

เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับปัญหาหลายประการ ทั้งเงินเฟ้อ ดอ […]

คนไทยมีเงินฝากไม่ถึง 5,000 บาท กว่า 80% ของคนในประเทศ Read More »