Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย 1 ธ.ค. 66 ทำได้ 4 ช่องทาง

เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบ ในเวลานี้กำลังเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ต้องรีบด่วนสำหรับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต่อยอดจากนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย 1 ธ.ค. 66 ทำได้ 4 ช่องทาง

เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง โดยกระทรวงมหาดไทย เปิดระบบรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  • ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน แล้วใช้สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
  • ลงทะเบียนที่อำเภอ-สำนักงานเขต สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่ง
  • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของวันที่เปิดให้ลงทะเบียน

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกัน เกี่ยวกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

  • สั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ
  • กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง แล้วรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
  • หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ หรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม

แถลงใหญ่ สางหนี้นอกระบบ-ในระบบ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะแถลงด้วยตนเองในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่งนายเศรษฐาจะมีการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

กระทรวงมหาดไทยได้เปิดระบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ออนไลน์ ที่อำเภอ-สำนักงานเขต และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567