Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวดี! ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้เงิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐ วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.75 ต่อเดือน

สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้เงิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถกู้เงินผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายๆ เพียงเตรียมเอกสารประกอบการกู้ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ (ถ้ามี) รัฐบาลมุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นต้นทุนประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้จัดทำโครงการ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ระยะที่ 2 โดยร่วมบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จัดทำกล่องออมสินห่วงใย มอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจอมทอง-ธนบุรี จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จุดเด่นของสินเชื่อประชารัฐ

 

 • วงเงินกู้ 50,000 บาท
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 • เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
 • สัญชาติไทย
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

ช่องทางการขอสินเชื่อ

ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ Call Center 1115 เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐ วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75% ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้ดำเนินโครงการ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ระยะที่ 2 เพื่อมอบกล่องออมสินห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจอมทอง-ธนบุรี จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19