Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงินในวันนี้ เรามีสินเชื่อส่วนบุคคลมาแนะนำ เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยหากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท สนใจสินเชื่ออื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ Moneysabuy.com

รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ 

  • กู้เงินได้ ง่ายๆ ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ
  • สินเชื่อส่วนบุคคล กู้เงิน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
Smart Money
Smart Money

 

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกใจ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  • Statement

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com