Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เช็กสิทธิรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือน ตุลาคม

สำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้เรามา เช็กสิทธิรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ไปดูกันว่าเดือนนี้มีเงินอะไรเข้าบ้าง

เช็กสิทธิรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ตุลาคม

เช็กสิทธิรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลไทยเตรียมแจกเงินผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงิน ดังนี้

 1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิของตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือแอปพลิเคชันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสอบถามได้ที่ Call Center 1579 สำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค สามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และร้านค้าทั่วไปที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ สามารถใช้จ่ายได้กับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า BTS MRT รถไฟ เป็นต้น และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มขนาด 15 กก. ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมหากจำเป็น

การสมัครสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com โดยให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลรายได้ของครัวเรือน จากนั้นกดยืนยันการสมัคร รอเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ และแจ้งผลการพิจารณาทาง SMS
 • สมัครผ่านหน่วยรับลงทะเบียน : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยให้นำบัตรประชาชน และเอกสารประกอบการพิจารณามายื่นต่อเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และสำเนา
 • ทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน และสำเนา
 • เอกสารแสดงรายได้ของครัวเรือน เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นต้น

วงเงินสิทธิสวัสดิการ

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
 • วงเงินสิทธิสวัสดิการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ในวันที่ 1 ของทุกเดือน

วิธีใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค สามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และร้านค้าทั่วไปที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ สามารถใช้จ่ายได้กับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า BTS MRT รถไฟ เป็นต้น และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มขนาด 15 กก. ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

ตรวจสอบสถานะสิทธิ

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิของตนเองได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอปพลิเคชันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสอบถามได้ที่ Call Center 1579