Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ของพรรคเพื่อไทย

เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ของพรรคเพื่อไทย

หลังกระแสเรียกร้องจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยโครงการนี้ถือเป็นนโยบายเรือธงชิ้นสำคัญของรัฐบาลที่หาเสียงไว้หนัก แม้จะได้รับแรงเสียดทานจากหลายฝ่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงถึง 5.6 แสนล้านบาท สำหรับวันนี้เราไปรับ เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ของพรรคเพื่อไทย

เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ของพรรคเพื่อไทย

หลังกระแสเรียกร้องจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน แถลงข่าวโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยโครงการนี้จะมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ได้รับสิทธิ

 • คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน หรือ มีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท (รวม 50 ล้านสิทธิ)

ระยะเวลาโครงการ

 • เริ่มโอนดิจิทัลครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2567 และหมดเขตในเดือนเมษายน 2570

เงื่อนไขการใช้จ่าย

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังโครงการเริ่ม
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค บริโภคได้เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้จ่ายกับการบริการ (เช่น ตัดผม/ล้างรถ)
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม กระท่อม
 • ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้
 • เงินดิจิทัล ใช้หนี้ไม่ได้
 • ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอมได้
 • ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • ไม่สามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ได้
 • ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้

เช็กสิทธิรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ของพรรคเพื่อไทย

ที่มาของเงิน

 • รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินวงเงิน 500,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการ
 • รัฐบาลจะกู้เงินก็ต่อเมื่อ มีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสด

เป้าหมายของโครงการ

 • กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด แม้จะได้รับการต่อต้านจากหลายฝ่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงถึง 5.6 แสนล้านบาท แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการโครงการนี้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะใช้ระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นตัวกลางในการโอนเงินและใช้จ่ายเงินดิจิทัล