Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์ เริ่ม18 เม.ย.65

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์

เริ่ม 18 เม.ย. 65

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี
ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์  ทั่วประเทศ เริ่ม 18 เมษายน 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. กฟผ. ชวนประชาชนประหยัดพลังงานภายใต้แคมเปญ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงานหาร 2” ผ่านโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ Clean your air, Care your life” บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการล้างแอร์ทุก 6 เดือน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 10 ทำให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 1.3 ล้านหน่วยต่อปี

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี
ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนมีดังนี้

• จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง

• ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type)

• ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู (BTU)

• ต้องอัพโหลดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

ผู้สนใจลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี คลิกที่นี่ https://www.egat.co.th/egatairclean/ เริ่ม 9.00 น. วันที่ 18 เม.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวนสิทธิ์  (สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการ)

บทความแนะนำ

คนละครึ่งเฟส 5 ยาวถึงสิ้นปี รัฐแจก 1,500 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2565