Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
สมัคร พร้อมเพย์ ธกส แนะนำ A-MOBILE

แนะนำ พร้อมเพย์ ธกส มิติใหม่ของธุรกรรมการเงิน ที่คุณต้องรู้

 พร้อมเพย์ ธกส มิติใหม่ของธุรกรรมการเงิน ที่คุณต้องรู้

สมัคร พร้อมเพย์ ธกส A-MOBILE

“พร้อมเพย์” ขั้นตอนสมัครง่ายมาก ใช้ง่าย โอน-รับ ไวปรื๊ด

สมัคร พร้อมเพย์ ธกส แนะนำ A-MOBILE
สมัคร พร้อมเพย์ ธกส แนะนำ A-MOBILE

พร้อมเพย์ ธอส. คือ การทำธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการรับ-โอนเงินจากคนอื่นได้ง่ายมากขึ้น แค่รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก Moneysabuy เชื่อว่านาทีนี้ทุกคนอยากรู้วิธีสมัคร หาเงินด่วนที่สุด 24 ชั่วโมง ออนไลน์ได้เงิน 15 นาที หรือลงทะเบียนผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือเงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี2565 บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เข้ากับเลขที่บัญชี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าต้องมีอะไรกันบ้าง

พร้อมเพย์ ธกส
พร้อมเพย์ ธกส

พร้อมเพย์ดีอย่างไร ?

 1. จะโอนเงินให้กัน แค่บอกเบอร์มือถือ/เลขบัตรประชาชน ไม่ต้องถาม เลขบัญชีธนาคาร หรือชื่อธนาคารให้ยุ่งยากอีกต่อไป
 2. จะรับเงินคืนภาษี หรือสวัสดิการจากภาครัฐ เงินก็จะส่งตรงเข้าบัญชีตาม เลขประจำตัวประชาชนที่ผูกไว้
 3. ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 4. ลงทะเบียนฟรี ตามความสมัครใจ
 5. สามารถเปลี่ยน/ยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา โดยแจ้งกับธนาคาร เจ้าของบัญชีที่ผูกบัญชีไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โอนเงินต่างธนาคารด้วยบริการพร้อมเพย์

 • รับเงิน-โอนเงิน สะดวก ผ่านเบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน ไม่ต้องถามชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี
 • รับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรง ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เงินสวัสดิการ, เงินคืนภาษี, เงินช่วยเหลือ, เงินสวัสดิการอื่นๆ
 • ไม่ต้องพกเงินสด
 • ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใช้จ่าย

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ขั้นตอนการสมัคร แอพ ธอส
ขั้นตอนการสมัคร แอพ ธอส

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ช่องทางการให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟนจากธ.ก.ส.สินเชื่อเงินด่วนทันใจ สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี ต้องที่เว็บ MONEYSABUY.COM ที่จะช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของท่านเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย 4G/3G และ Wi-Fiพร้อมด้วยบริการที่มากกว่าการเป็นธนาคาร

– ข้อมูลรายละเอียดบัญชี : ตรวจสอบยอดครบในหน้าเดียวทั้งเงินฝาก สินเชื่อ และสลากออมทรัพย์

– ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

– ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านอีเมล (สูงสุด 12 เดือน)

– บริการโอนเงินระหว่างบัญชี ธ.ก.ส. และต่างธนาคาร ด้วย เลขที่บัญชี หรือ พร้อมเพย์

– การโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน QR Code

– ตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง หรือ อัตโนมัติ

– ข่าวสารทางการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรสําคัญ

– ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจ

– การให้ความรู้ทางการเงินผลิตภัณฑ์และบริการ ของ ธ.ก.ส.

– ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ อาทิ ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ราคาทองคําและราคานํ้ามัน

– บริการค้นหาที่ตั้งสาขาหรือตู้ ATM ของธนาคาร พร้อมระบบ GPS นําทาง

– เมนูภาษาไทย-อังกฤษ

ธ.ก.ส. A-Mobile จะช่วยให้ชีวิตประจําวันของคุณเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล

** สมัครใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา **

สมัครพร้อมเพย์-ธกส-app
สมัครพร้อมเพย์-ธกส-app
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรลงทะเบียนพร้อมเพย์
 1. ธนาคารต้องได้รับความยินยอม หรือตามค าขอของลูกค้าก่อนที่จะมีการด าเนินการใด ๆ ในการลงทะเบียน
 2.  พร้อมเพย์
 3. การลงทะเบียนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน นั้น ต้องเป็นเจ้าของ
 4.  บัญชีเงินฝากของธนาคาร
 5. การลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะต้องเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 6. ธนาคารจะยกเลิกรายการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ในกรณีที่เกิดความน่าสงสัยที่ผิดกฎหมาย หรือการทุจริต
 7.  ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก
 8. การลงทะเบียนพร้อมเพย์ จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเมื่อบัญชีถูกปิด
 9. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถผูกความสัมพันธ์ได้ 1 บัญชี
 10.  (เลขที่บัญชีเดียวกันได้)
 11. การลงทะเบียนพร้อมเพย์ บัญชีต้องมีสถานะ “Active” และต้องเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
 12.  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เท่านั้น
 13. การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไม่อนุญาตให้ใช้ “บัญชีร่วม” ในการลงทะเบียน
 14. การลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าจะแจ้ง
 15.  ให้ธนาคารยกเลิกการลงทะเบียนหมายเลขเดิม และแจ้งลงทะเบียนหมายเลขใหม่
 16. ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หากธนาคารพบว่าลูกค้าได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไปแล้ว ธนาคาร
 17.  จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อท าการยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์ซ้ า
 18. เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 19.  หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนดในภายหลัง
 20. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารน าข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝาก และ
 21.  หมายเลขโทรศัพท์ ไปเปิดเผยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผูกความสัมพันธ์บัญชีเงินฝากได้เท่าที่จำเป็น