Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 65

อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 65 ธนาคารไหนโดนใจไปดูกัน

สำหรับท่านที่ต้องการจะทราบดอกเบี้ยบ้าน เพื่อต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัยแต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร และเรื่องดอกเบี้ยบ้านต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูลสินเชื่อบ้านการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารโดยวันนี้เราจะขอมารวม อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 65 ให้ทุกๆท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ


วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายรับเงินทันที


อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 65 ธนาคารไหนโดนใจไปดูกัน

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

สำหรับดอกเบี้ยบ้านเวลานี้ทางที่ธนาคารแห่งประเทศได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่ที่ดิน โดยปกติในทุกๆ เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารไม่ว่าจะเป็น MLR MRR หรือ MOR เพื่อให้แต่ละธนาคารนำไปคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยในแต่ละรูปแบบสินเชื่อ ซึ่งสำหรับเดือนมีนาคม 2565 พบว่ามี 7 ธนาคารชั้นนำที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ในระดับต่ำ ดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เฉลี่ย 3 ปี

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 

สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • สินเชื่อบ้านล้านหลัง สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2566 และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.52%  สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเป็นสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งบ้านมือหนึ่งและมือสอง วงเงินกู้อนุมัติ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถแบ่งเบาภาระในการผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี ซึ่งระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้หากผู้กู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ย  ธนาคารกรุงไทย

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.00% สินเชื่อบ้านกรุงไทย สามารถยื่นเรื่อสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงเทพ

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.47% สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด) และหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารออมสิน

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อเคหะ เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เอื้อต่อบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้หากมีการกู้เพิ่มเติม ให้วงเงินกู้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์

สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกสิกรไทย

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 7.72%  สินเชื่อบ้าน เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับบ้านมือหนึ่งและมือสอง โดยให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.95% สินเชื่อบ้านใหม่ เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาหลักประกันและ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.99% โดยผู้กู้สามารถผ่อนสบายแบบลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2565 พบว่ามีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด ยังคงเป็นสินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มีอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 1.99% ทั้งนี้ได้รับความสนใจกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ และมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก (กรณีกู้ 1.2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี) โดยขยายเวลาการทำนิติกรรมออกไปถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566

 

วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตล่าสุด 2565

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน

 

หากต้องการคำนวณดอกเบี้ยธนาคารแบบง่าย ในแต่ละธนาคารก็จะมีเครื่องมือคำนวณสำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้ เพื่อประเมินและวางแผนการใช้จ่ายของเราได้ โดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารก็ได้ หากมีแผนที่จะยื่นกู้แล้ว การคำนวณดอกเบี้ยก่อนในเบื้องต้นก็จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ 

 • ใช้อัตราส่วนการผ่อนชำระเบื้องต้นที่ 1,000,000 : 7,000
 • หากกู้ซื้อบ้านในราคาประเมิน 2,000,000 บาท สามารถคิดเป็นยอดชำระเริ่มต้นต่อเดือนจากวงเงินกู้ได้ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน
 • **การคำนวณเบื้องต้นมาจากตัวเลขที่สมมติขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89% ตลอดปีที่ 1-3
 • เช่น กู้ซื้อบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่งที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 2.89% โดยแบ่งชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นยอดชำระทั้งหมด 504,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 347,196.69 บาท และคิดเป็นดอกเบี้ย 156,803.34 บาท

หมายเหตุ ** การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามกรณีตัวอย่างด้านบนเป็นการคำนวณเบื้องต้น 3 ปีแรกเท่านั้น และการคำนวณดังกล่าวเป็นการคาดคะเน อัตราจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร**

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ