Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

มา เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล หลังจากที่เมื่อเร็วนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินที่ได้รับจาก 2 โครงการรัฐ ทั้งโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs กระทรวงแรงงาน…


สินเชื่อคนติดบูโรก็กู้ได้ สินเชื่อเพื่อคนจน


เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

ก่อนจะไปเช็กสิทธิเราไปทำความเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปกติ จัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง ครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย และล่าสุดทางกรมสรรพากรได้ออกมา แจ้งมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก 2 โครงการภาครัฐ (ตามมติ ครม. 24 ม.ค. 2565) ประกอบด้วย

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ของ สำนักงานประกันสังคม

เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

โดยเงินที่ได้รับสิทธิยกเว้น คือ เงินสนับสนุนที่บริษัทได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับเงื่อนไขการปรับปรุงในการคำนวณ ภ.ง.ด.50 มีดังนี้

  1. เงินสนับสนุนตามโครงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และลงเป็นรายจ่ายได้
  2. ได้รับยกเว้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินสนับสนุน

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เช็กสิทธิมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรัฐบาล

โดยเงินที่ได้รับสิทธิยกเว้น คือ เงินสนับสนุนที่บริษัทได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีใช้สิทธิยกเว้นภาษี

  1. ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมาลงเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษี
  2. ต้องไม่นำมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษี
  3. ได้รับยกเว้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินสนับสนุน

กรณีไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี

  1. นำมาลงเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษี
  2. สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ยังข้องใจเรื่องภาษี กรมสรรพากร ขยายเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีอากรทางโทรศัพท์ 1161 Call Center และล่าสุดเพื่อให้บริการผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยในเรื่องภาษีอากร กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 1161 Call Center ตอบปัญหาภาษีอากรทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.30 – 20.00 น. ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
  • ทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. และ
  • วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ