Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

สำหรับท่านที่ได้จ่ายเงินให้ระบบประกันสังคมทุกๆท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์โอมิครอน (Omicron) ที่กำลังระบาดในประเทศไทย และหากท่านเกิดติดโควิดท่านสามารถใช้สิทธิอะไรจากทาง ประกันสังคม ได้บ้างหรือไม่ดังนั้นวันนี้ทาง moneysabuy จะมาแนะนำ วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายรับเงินทันที


วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

เมื่อเร็วๆนี้ทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หากสถานการณ์ระบาดมีผู้ประกันตนที่ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มมากขึ้ โดยแจ้งว่าหาก ผู้ประกันตนทุกๆท่าน สามารถเดินทางไปที่สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมที่ทำการรักษาสามารถเบิกค่ารักษา/ค่าตรวจ กับสำนักงานประกันสังคมได้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดรวมทั้งการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19

กรณีผู้ประกันตนสงสัยว่าติดเชื้อ

วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

ในกรณีผู้ประกันตนสงสัยที่เวลานี้กำลังเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากเหตุสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเองหรือจะเดินทางไปสถานพยาบาลตามสิทธิ โดยเมื่อท่านทำการตรวจวินิจฉัย antigen test kit (ATK) หากผลตรวจ ATK เป็นบวกขึ้น 2 ขีด เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา ดังนี้

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย-ปานกลาง

การเข้ารับการรักษา (Home Isolation : HI) กรณีผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน และมีความพร้อมด้านสถานที่ โดยไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR โดยติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ/สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอรับการรักษาจัดส่งยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาพร้อมทั้งการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาลของสถานพยาบาลนั้น

 1. โทรศัพท์เข้าสายด่วน 1330 กด 14 หากโทรไม่ติดให้ไปติดต่อผ่านช่องทางด้านล่าง
 2. ไลน์ออฟฟิเชียล สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
 3. ลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนเว็บไซต์ สปสช. หรือคลิกที่ลิงค์ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
 4. ผู้ประกันตนไม่สะดวกในการติดต่อด้วยตนเอง สามารถติดต่อประสานหน่วยงานที่เบอร์ 1506 กด 6 และกด 7

สำหรับผู้ประกันตนไม่สะดวกในการติดต่อด้วยตนเองทางสามารถติดต่อประสานหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือขอรับรักษาหรือโทรศัพท์ติดต่อ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

กรณีขอเข้ารับการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation : CI)

สำหรับผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน แต่สภาพบ้านไม่พร้อมทำ CI สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก่อน หรือติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7

กรณีขอเข้ารับการรักษาใน Hospitel

 • กรณีผู้ประกันตนประสงค์รักษาใน Hospitel ด้วยมีข้อจำกัดไม่สามารถรักษาที่บ้านได้สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
 • การตรวจ RT-PCR ยืนยันผลเป็นบวก ให้สถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลที่ทำการตรวจ จัดหา Hospitel รับผู้ประกันเข้ารักษาโดยเร็ว

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง/มีอาการรุนแรง

 1. ผู้ป่วยจะมีไข้/ไอ/หายใจเหนื่อย/มีโรคประจำตัว
 2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ/ไตวายเรื้อรัง/เบาหวาน/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคมะเร็ง เป็นต้น
 3. กรณีที่มีโรคประจำตัวควบคุมไม่ได้
 4. ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์
 5. ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และเข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาลตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนด
 6. กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)
 7. ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส/ไอ/มีน้ำมูก/เจ็บคอ/หายใจเหนื่อย/ตาแดง/ผดผื่น/ถ่ายเหลว (หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง) แนะนำให้ผู้ประกันตนติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
 8. ผลตรวจยืนยันเป็นลบ มีประวัติเสี่ยงแนะนำให้กักตัว สังเกตอาการ และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน ไม่มีประวัติเสี่ยง *ไม่ต้องกักตัว*
 9. ผลตรวจยืนยันเป็นบวก สถานพยาบาลรับผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ตามแนวทางการรักษาโควิด-19
 10. กรณีแพทย์ซักประวัติ ไม่มีความเสี่ยง/ไม่เข้าเกณฑ์การตรวจของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนประสงค์ขอตรวจเอง ซึ่งไม่อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบเอง

วิธีใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 * ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ