Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.

ปตท. เปิดจอง ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% 19-20 พ.ค. และผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 พ.ค.

ปตท. เปิดจอง ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% 19-20 พ.ค. และผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 พ.ค.

ปตท. ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% เปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม 19-20 พ.ค. และผู้ลงทุนทั่วไป 24-26 พ.ค

ปตท. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ทั้งนี้ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

ปตท. ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25%
ปตท. ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25%

โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และสามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเปิดจองซื้อให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่น PTTC20NA, PTTC21NA และ PTTC21NB) ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2565 และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2565 พร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านแผนการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ปตท. เปิดจองซื้อ ขายหุ้นกู้
ปตท. เปิดจองซื้อ ขายหุ้นกู้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กล่าว….

“เรามั่นใจว่า หุ้นกู้ของ ปตท. จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังเช่นที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 ที่ดำเนินการเองและลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต

ปตท. ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% เปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม
ปตท. ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ดอก 3.25% เปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม

สรุป ปตท. ขายหุ้นกู้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 ต่อ 819 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-6784

สนใจ >> เงินด่วนพร้อมใช้ เงินด่วนทันใจได้จริง สินเชื่อเงินสด เงินด่วนทันใจได้จริง  สินเชื่อเงินด่วนทันใจ 
ต้องที่ : www.moneysabuy.com