Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม-65

ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

สำหรับท่านไหนที่เวลานี้กำลังต้องการจะข้อสินเชื่อเพื่อกู้บ้านวันนี้เรามาอัปเดต ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65 จากสถาบันการเงิน เพื่อที่ท่านจะสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยบ้านด้วยตัวเองแบบคร่าวๆ โดยไม่ต้องไปธนาคารเพื่อเป็นตัวช่วงก่อนตัดสินใจ…


วิธีสมัครสินเชื่อ LINE BK เงินกู้สมัครง่ายเงินเดือน 5,000 บาทก็สมัครได้


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม ก้าวเข้าเดือนที่ 5 ของปีแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังมองหาบ้านหลังใหม่ หรือบ้านหลังแรกเอาไว้ หลังจากวางแผนมานานและใช้เวลาศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบโครงการบ้านที่สนใจมาแล้วพอสมควร แต่ในส่วนของข้อมูล ดอกเบี้ยบ้าน ก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการพิจารณาก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร ซึ่งดอกเบี้ยบ้านเดือนนี้ก็อาจจะไม่แตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่ก็จะปรับกันไปแล้ว จะมีแบงก์ไหนน่าสนใจบ้าง  รวบรวมอัตราดอกเบี้ยของแต่ธนาคารมาฝากกัน

ธนาคารในประเทศ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
เฉลี่ยในช่วง 3 ปีแรก
อัตราดอกเบี้ย MRR ระยะเวลากู้(ปี) วงเงินกู้สูงสุด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 1.99% 6.1500% 40 ปี วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรี 2.55% 6.0500% 30 ปี บ้านต้องมีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 2.75% 7.3500% 40 ปี วงเงิน 100% ของราคาประเมิน
ธนาคารกรุงไทย 3.00% 6.2200% 40 ปี วงเงิน  110% ของราคาประเมิน
ธนาคารออมสิน 3.49% 6.2450% 40 ปี วงเงิน  110% ของราคาประเมิน
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 4.05% 6.2800% ขึ้นอยู่กับธนาคาร

วงเงินขั้นต่ำ 5 แสน แต้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย 7.72% 5.97% 30 ปี สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

*** อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและเป็นการคำนวณทางค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่านั้น**** อัตราดอกเบี้ย MRR ที่แต่ละธนาคารเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคมของแต่ละธนาคาร

ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก  โดยสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกัน โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อบ้านสุขสันต์  


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อคอนโด จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีดอกเบี้ยคงที่ 0.95%* ต่อปี นาน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.55% สำหรับคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ที่มีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้, ออมทรัพย์จัดให้ มนุษย์เงินเดือน หรือออมทรัพย์จัดให้ ออนไลน์และมีการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อช าระค่างวดสินเชื่อผ่านบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว รับสิทธิชำระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงถึง 40% ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก กล่าวคือ ยอดเงินฝากที่สามารถน ามาค านวณเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 40% ของยอดเงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อคอนโด


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ จาก ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี อัตราเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( เฉพาะโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่ม 1.90% ต่อปี* หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท**
 • ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน***
 • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

คุณสมบัติ

 • ต้องมีสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 • ต้องมีสำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • มีหลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน ครบรอบ 56 ปี จากธนาคารกรุงไทย หากท่านทำประกันกับธนาคารจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท กู้สูงสุดไม่เกิน 110*% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี ( สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ )

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

คุณสมบัติ

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  สินเชื่อบ้าน ครบรอบ 56 ปี


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยาก จากธนาคารออมสิน มาพร้อมอัตราเงินกู้ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขาย กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

จุดเด่น

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี4
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
  2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อเคหะ 


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สินเชื่อบ้านใหม่ – บ้านมือสอง จากธนาคารทหารไทยธนชาต มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.75% สำหรับท่านที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทีทีบีพร้อมช่วยดูแล ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอพิเศษ ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนสบาย และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการถึงที่ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี

คุณสมบัติ

 • มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 61 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอนทำงานมาแล้ว 4 เดือนขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อบ้านใหม่ – บ้านมือสอง


ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน กู้ผ่านง่ายได้เฮ ผ่อนสบายย๊าวยาวววว รู้ผลอนุมัติใน 3 วันจากธนาคารกสิกรไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.72%  มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน นอกจากนั้น ธนาคารกสิกรไทย ยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย บ้าน ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.39%

จุดเด่น

 • รู้ผลอนุมัติใน 3 วัน
 • ผ่านชำระนาน 30 ปี
 • อาชีพไหนก็กู้ได้
 • ให้วงเงินกู้สูง

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป หมายเหตุ : กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อบ้าน กู้ผ่านง่าย


วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้านแบบง่ายๆ

ดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤษภาคม 65

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยธนาคารโดยปกติในแต่ละธนาคารก็จะมีเครื่องมือคำนวณสำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้ เพื่อประเมินและวางแผนการใช้จ่ายของเราได้ โดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารก็ได้ หากมีแผนที่จะยื่นกู้แล้ว การคำนวณดอกเบี้ยก่อนในเบื้องต้นก็จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนการคำนวนดังต่อไปนี้…

 • กำหนดอัตราส่วนการผ่อนชำระเบื้องต้นที่ 1,000,000 : 7,000 หากกู้ซื้อบ้านในราคาประเมิน 2,000,000 บาท จะคิดเป็นยอดชำระเริ่มต้นต่อเดือนจากวงเงินกู้ได้ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน
 • การคำนวณเบื้องต้นมาจากตัวเลขที่สมมติขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89% ตลอดปีที่ 1-3

ดังนั้นหากท่านกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่งที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 2.89% โดยแบ่งชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นยอดชำระทั้งหมด 504,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 347,196.69 บาท และคิดเป็นดอกเบี้ย 156,803.34 บาท

หมายเหตุ ** การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามกรณีตัวอย่างด้านบนเป็นการคำนวณเบื้องต้น 3 ปีแรกเท่านั้น และการคำนวณดังกล่าวเป็นการคาดคะเน อัตราจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร**

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ