Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
กัญชาถูกกฎหมายเราอยู่ร่วมกันอย่างไรในโลกนี้

กัญชาถูกกฎหมายและการอยู่ร่วมกันกับกัญชาในสังคมโลก

กัญชาถูกกฎหมายและการอยู่ร่วมกันกับกัญชาในสังคมโลก

หลังการประกาศให้กัญชา และกัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อคกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งทำให้หลายฝ่ายออกมายิ้มรับกันอย่างแพร่หลาย เพราะต่อไปนี้เท่ากับกัญชาชถูกกฎหมายแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในเมื่อมีฝ่ายที่ยินดีก็ต้องมีฝ่ายที่เป็นกังวล ด้วยคำถามมากมายในสังคมไทย ว่าหากกัญชาถูกกฎหมาย จะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเป็นกระแสการนำกัญชาไปใช้อย่างแพร่หลาย ในกลุ่มอื่นๆ เช่นเป็นเครื่องปรุงอาหาร การแพทย์ และอื่นๆ 

Summary Part :: 

 • กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าด้วยการให้กัญชา และ กัญชง พ้นจากการเป็นสิ่งเสพติดให้โทษ

 • บุคคลทั่วไปสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ผ่านเว็บไซต์ปลูกกัญ ของรัฐบาล

 • สามารถครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ การใช้งานส่วนบุคคล และการนำไปประกอบอาหารได้โดยมีการควบคุมปริมาณการใช้งาน

 • ห้ามครอบครองสารสกัดกัญชาประเภท TCH เกิน 0.2 ออนซ์

 • การนำเข้ากัญชาจากต่างปรัะเทศยังไม่ถูกกฎหมาย

กัญชาถูกกฎหมาย ปลดล็อกให้กับอะไรบ้าง

ตามกฎหมายปลดล็อคกัญชาที่ประกาศในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการยกเลิกความผิดจากการผลิต นำเข้า หรือส่งออก รวมถึงเสพ จำหน่าย ครอบครอง พืชกัญชา แม้กฎหมายที่กล่าวคร่าวๆ จะเป็นดังนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่ากัญชาเสรีได้ในทุกสังคม เพราะในขณะที่กัญชากำลังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหลายฝ่าย ผลจากกัญชาก็เริ่มทำให้สังคมเกิดคำถามถึงขอบเขตของการใช้กัญชาขึ้นมา 

จากที่ไม่การควบคุมไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ จึงการควบคุมการใช้กัญชาเฉพาะกลุ่มออกมา โดย

 • กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ไม่ใช่สารเสพติด
 • สูบกัญชาได้ แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะ จนรบกวนผู้อื่น ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 25,000 บาท
 • อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่าย
 • ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร 
 • ห้ามจำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • สารสกัดจากกัญชา (THC) เกินกว่า 0.2% ถือเป็นยาเสพติด
 • การนำเข้าและการส่งออกที่ต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศให้ดีก่อน
 • การใช้กัญชาในอาหารใช้ได้ไม่เกิน 2-3 ใบ

นอกจากนี้การครอบครองกัญชาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ยังมีรายละเอียดในการควบคุมการปลูก การครอบครองกัญชาแตกต่างกันออกต่างกันไป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ออกประกาศว่า ทุกโรงเรียนในสังกัด ศธ. จะต้องเป็นโรงเรียนปลอดกัญชา แสดงให้เห็นว่ากัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย ยังมีความกำกวมและสร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่าย

กัญชาถูกกฎหมาย ใช้ทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้บ้าง

กัญชาถูกกฎหมาย แต่ไม่ให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ?

คำถามนี้เป็นคำถามที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัว เพราะในวันที่ประกาศให้กัญชาอละกัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าแม้กัญชาจะถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสูบกัญชา เพราะการอนึญาตให้ปลูกกัญชานั้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ไม่ใช่เพื่อสันทนาการและการมอมเมา ซึ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่า สิ่งนี้เป็นไปได้จริงหรือไม่กันแน่ 

เมื่อกล่าวถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของกัญชาถูกกฎหมาย ประเทศไทยย่อมไม่ใช่ประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายดังกล่าวออกมา ในหลายประเทศทั่วโลก กัญชาไม่ใช่สารเสพติด และสามารถครอบครองทั้งเพื่อการแพทย์และสันทนาการ

ท่ามกลางกระแสความนิยมการนำกัญชามาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ และความห่วงใยในการนำไปใช้ภายในประเทศของเรา หลายคนอาจมีคำถามว่าประเทศอื่นในโลกนี้ที่กัญชาถูกกฎหมาย เขาอยู่ร่วมกับพืชชนิดนี้ยังไงกัน

กัญชาถูกกฎหมายที่ไม่ใช่แค่ยากับเสพ

ในประเทศไทยกัญชาถูกกฎหมายที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นั้น อยู่ในแง่มุมของการนำกัญชามาใช้เฉพาะบุคคล เช่นใช้กัญชาในทางการแพทย์ การสูบ การนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหาร ในขณะที่ความจริงแล้ว กัญชาสามารถเป็นได้มากกว่าสมุนไพรพื้นบ้าน ในหลายๆ ประเทศ กัญชาถูกใช้ประโยชน์ในแง่มุมอื่นด้วย โดยหากจำแนกประเภทของกัญชาถูกกฎหมายตามการใช้งาน จะพบว่าสามารถใช้ประโยชน์ของกัญชาในแง่มุมอื่น คือสามารถใช้กัญชาในแง่อุตสาหกรรมและการลงทุนได้

กัญชาเพื่ออุตสาหกรรม

ในบางประเทศ เช่นออสเตรเลีย การปลูกกัญชาถือเป็นอุตสาหกรรม ที่สามารถแตกแขนงธุรกิจได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางตรงเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นกัญชา เช่นธุรกิจการทำไร่กัญชา ธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรือน การเพาะปลูกต่างๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตจากกัญชา เช่นดอกกัญชา น้ำมันกัญชา หรือสารสกัดต่างๆ และธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยาและสารสกัดทางการแพทย์ ซึ่งจากการขยายขอบเขตจากการปลูกเพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลกลายเป็นอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการใช้งานอีกประเภทจากกัญชา นั่นคือการลงทุน

กัญชาเพื่อการลงทุน

จากอุตสาหกรรมจากกัญชาที่เติบโตเป็นอย่างมาก ในหลายประเทศทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกัญชากลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้ และถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เช่น OrganiGram Holdings Inc. (OGI)บริษัทผู้เพาะปลูกกัญชาในแคนาดา ที่ทำกำไรในไตรมาสแรกปี 2022 ที่ 23% หรือCresco Labs Inc. (CRLBF) บริษัทจากอเมริกาที่ทำกำไรกว่า 2,000 ล้านเหรียญ 

อีกทั้งยังมีรายงานว่า หุ้นที่เกี่ยวกับกัญชานั้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเว็บไซต์ U.S News รายงานว่า หุ้นกัญชามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากราวๆ 21,000 ล้านเหรียญในปี 2022 เพิ่มเป็น 29,000 ล้านเหรียญในปี 2021 และคาดว่าจะสามารถโตได้ถึง 35,000 ล้านเหรียญ ในปี 2022 นี้ 

กัญชาถูกกฎหมายใช้เพื่ออะไรบ้าง 

กัญชาถูกกฎหมายประเทศอะไรบ้าง

คำว่ากัญชาถูกกฎหมายในแต่ละประเทศ มีเลเวลที่ต่างกัน บางประเทศ กัญชาสามารถครอบครองได้โดยจำกัดเฉพาะกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น บางประเทศกัญชาเสรี คือสามารถนำมาใช้ได้ทั่วไป รวมทั้งการสูบเพื่อสันทนาการด้วย โดยมีกัญชาถูกกฎหมายทั้งหมด 69 ประเทศ จาก 193v ประเทศทั่วโลก เมื่อกล่าวถึงกัญชาถูกกฎหมาย จะหมายถึงการอนุญาตให้ใช้กัญชาใน 6 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มกัญชาแบบเสรี หรือถูกกฎหมายทั้งทางสันทนาการและการแพทย์ 4 ประเทศ คือ แคนาดา จอร์เจีย แอฟริกาใต้ และอุรุกวัย
 2. กลุ่มกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่กัญชาเพื่อสันทนาการผิดกฎหมาย แต่ มีการจำกัดการใช้ นิรโทษกรรม และไม่ถูกบังคับ 20 ประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เบอร์มิวด้า ชิลี โคลอมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ เยอรมนี อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้
 3. กลุ่มกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่กัญชาเพื่อสันทนาการผิดกฎหมาย 13 ประเทศ เช่น อังกฤษ นิวซีแลนด์ ศรีลังกา เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ กรีซมาซิโดเนีย และวานูอาตู เป็นต้น
 4. กลุ่มใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และการสันทนาการแบบมีเงื่อนไข (จำกัดปริมาณการใช้อนุพันธ์ของกัญชา) หรือให้ใช้บางรัฐ มี 8 ประเทศ คือ สหรัฐ สเปน ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล เอสโตเนีย เม็กซิโก และสโลวีเนีย
 5. กลุ่มใช้กัญชาทางการแพทย์แบบมีเงื่อนไข แต่กัญชาเพื่อสันทนาการผิดกฎหมาย 5 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย และตุรกี
 6. กลุ่มใช้กัญชาแบบสันทนาการแบบมีเงื่อนไข แต่ใช้กัญชาทางการแพทย์ผิดกฎหมาย 19 ประเทศ เช่น บังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมา ลาว อินเดีย อิหร่าน เอกวาดอร์ อียิปต์ เนปาล ปากีสถาน และโบลิเวีย เป็นต้น

(ที่มา :: เปิดโผ 69 ประเทศ “ปลดล็อกกัญชา” ตั้งแต่เสรี-มีเงื่อนไข)

กัญชาถูกกฎหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ทั้งนี้ แม้แต่ในประเทศที่กัญชาถูกกฎหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสพที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรก็ได้ ในประเทศที่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ ก็มีการออกกฎเพื่อควบคุมเช่นกัน เช่น

กัญชาถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่พบว่าสถิติจากผลสำรวจบ่งชี้ว่ามีการใช้กัญชามากที่สุดในโลก ทั้งเพื่อการแพทย์ สันทนาการ และเพื่ออุตสาหกรรม การใช้กัญชาในประเทศออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องแปลก ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 14 ปีขึ้นไป 36% เคยใช้กัญชามาแล้ว เดิมการใช้กัญชาในออสเตรเลียเป็นเรื่องปกติ ต่อมาในปี 2016 กฎหมายได้เปลี่ยนแปลงให้ไม่อนุญาตให้ผู้มีอายุน้อยกว่า 14 ปีครอบครองกัญชา เนื่องจากอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้กัญชามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

กัญชาถูกกฎหมายในประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทั้งเพื่อการแพทย์และการสันทนาการ โดยกฎหมายว่าด้วยการครอบครองกัญชาของแคนาดา คืออนุญาตให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถมีกัญญชาในครอบครองอย่างถูกกฎหมายได้ ในปริมาณไม่เกิน 1 ออนซ์ โดยอนุญาตให้ใช้เพื่อการแพทย์ การสันทนาการ รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมของอาหารด้วย

กัญชาถูกกฎหมายในประเทศอาร์เจนตินา 

ตามกฎหมายว่าด้วยกัญชาของอาร์เจนตินา มีการระบุไว้ว่าอนุญาตให้ใช้เป็นการส่วนตัว ในสถานที่ส่วนตัว การสูบในที่สาธารณะในกลุ่มเยาวชนก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ และสามารถใช้่กัญชาเพื่อการแพทย์ได้ และอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ เช่นน้ำมันกัญชาเป็นต้น

กัญชาถูกกฎหมายกับการอยู่ร่วมกันในสังคม

แม้ว่าในส่วนหนึ่งของโลก กัญชาจะไม่ใช่สารเสพติดให้โทษ เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเพียงสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการแพทย์และความสนุกสนาน หรือแม้กระทั่งเป็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน แต่ในหนึ่งสังคมที่อยู่ร่วมกัน ย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการใช้กัญชา และมีความเห็นที่แตกต่างออกไป และเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในหลายกรณี กัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรม การควบคุมการใช้กัญชาจึงถือเป็นสิ่งจำเป็น กัญชาถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่าถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของสังคมเสมอไป ดังนั้นจึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกัญชา ซึ่งการใช้กัญชานั้นคือความวิตกใน 2 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ

กัญชากับบรรทัดฐานทางสังคม

กัญชายังเป็นพืชสีเทาๆ สำหรับหลายประเทศ และสำหรับคนหลายๆ กลุ่ม แต่ในขณะเดียวกัน กัญชาถูกกฎหมายก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในหลายประเทศ ความขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาถกเถียงกันเกี่ยวกับกัญชาเสมอ งานวิจัยที่ชื่อว่า “Policing and Social Control of Public Marijuana Use and Selling in New York City” ว่าด้วยการร่วมกันสอดส่องการซื้อขาย การสูบกัญชาบนถนนและพื้นที่สาธารณะของมหานครนิวยอร์ค ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ ร้านอาหาร หรือพื้นที่อื่นๆ ร่วมกันระหว่างตำรวจและประชาชนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญคือ ผู้ใช้กัญชาจะต้องไม่สูบกัญชากัญชาในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้กัญชาจะต้องไม่ซื้อขายกัญชาในที่สาธารณะ รวมถึงการไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในที่สาธารณะด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนกฎหมาย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานทางสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนหลายกลุ่ม และประเด็นทางศีลธรรมที่มีปัจจัยแตกต่างกัน

กัญชากับคำสอนทางศาสนา

ศาสนาส่วนใหญ่บนโลกนี้ ต่างไม่ยอมรับการเสพสิ่งที่ทำให้มึนเมา ไม่ว่าจะเป็น เหล้า บุหรี่ หรือยาเสพติดประเภทอื่นๆ แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไป กัญชาถูกทำให้ถูกกฎหมายแล้ว แต่สิ่งนี้ก็ยังมีความขัดแย้งต่อความเชื่อ และคำสอนของศาสนาต่างๆ อยู่ดี และมีผู้ให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้ เช่นงานวิจัยที่ชื่อว่า “Control or Conviction: Religion and Adolescent Initiation of Marijuana Use” ในเนื้อหาของงานวิจัยดังกล่าว ได้มีการตั้งคำถามว่าศาสนามีส่วนหรือไม่กับการใช้กัญชา โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งอยู่ในศาสนาที่เข้มงวดกับการใช้กัญชา ในขณะที่ในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้มากนัก ผลการวิจัยพบว่า ศาสนาเป็นตัวแปรสำคัญของการใช้กัญชาได้จริงๆ และเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้และไม่ใช้กัญชาด้วย 

กัญชาถูกกฎหมาย อาจเป็นหนึ่งในประตูสำคัญที่ทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักยาตัวใหม่ๆ ในโลกนี้ มีโอกาสได้ลิ้มลองเมนูใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยความครีเอทีฟ มีโอกาสได้สนุกสนานในอีกรูปแบบหนึ่ง หรือแม้แต่มีโอกาสในการลงทุนกับอุตสาหกรรมใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง สำหรับในประเทศไทยอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะทำให้การอยู่ร่วมกันกับกัญชาถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่คนในสังคมเข้าใจร่วมกัน

ที่มา :

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Australia

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Argentina

https://money.usnews.com/investing/investing-101/articles/how-to-invest-in-marijuana

https://money.usnews.com/investing/stock-market-news/slideshows/best-marijuana-stocks-to-buy