Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่

เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่ ตัดคนมีรายได้สูง

เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่ ตัดคนมีรายได้สูง จากการปรับเกณฑ์ใหม่ในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท นั้น เป็นการปรับเปลี่ยนจากเกณฑ์เดิมที่แจกให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ มาเป็นเกณฑ์ที่เน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเกณฑ์ใหม่มี 3 แนวทาง ดังนี้

เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่ ตัดคนมีรายได้สูง

เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่

โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่กำลังเป็นที่จับตามองของใครหลายคน ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆ หลังจากเดิมทีกำหนดให้ทุกคนอายุ 16 ปีขึ้นไปได้รับสิทธิ์ แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าจะมีการตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้สูงออกไป สร้างความกังวลให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

คณะอนุกรรมการโครงการได้มีการประชุมด่วนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินโครงการ โดยมีข้อเสนอ 3 แนวทาง ดังนี้

  • แนวทางที่ 1 ตัดคนที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ก็จะเหลือสิทธิประมาณ 49 ล้านคน
  • แนวทางที่ 2 ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 100,000 บาท ก็จะเหลือสิทธิประมาณ 43 ล้านคน
  • แนวทางที่ 3 ตัดทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ (คนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ) เหลือสิทธิประมาณ 15-16 ล้านคน

ทั้ง 3 แนวทางนี้จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาและตัดสินใจกันต่อไป

นอกจากเกณฑ์การคัดกรองผู้รับสิทธิ์แล้ว ขอบเขตการใช้งานแอปพลิเคชันเงินดิจิทัล 10,000 บาท เดิมทีกำหนดให้สามารถใช้ได้ในระยะรัศมี 4 กิโลเมตรจากร้านค้า แต่ล่าสุดได้มีการขยายเป็นระดับอำเภอแทน

ด้านแหล่งเงินทุนของโครงการ แม้จะยังไม่สรุปชัดเจน แต่คาดว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก โดยจะเป็นการตั้งงบผูกพันแบบ 4 ปี เบิกจ่ายปีละ 100,000 ล้านบาท รวมทั้งหมด 400,000 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณแบบงวดๆ ในแต่ละปี อาจทำให้การขึ้นเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องชะลอไปด้วย

เปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรองผู้รับสิทธิ์โครงการเงินดิจิทัล

เงินดิจิทัลปรับเกณฑ์ใหม่

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรองผู้รับสิทธิ์โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการใช้มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและคนจนให้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

หากรัฐบาลตัดสินใจใช้เกณฑ์การคัดกรองแบบเข้มงวด จะทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของโครงการ และอาจทำให้บรรลุเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ ยังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่อีกครั้ง จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์การคัดกรองแบบใด