Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

เราเชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจไม่รู้ว่าในปัจจุบันมี เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ค้างอยู่ที่กองทุนประกันชีวิตจำนวนมาก จากการที่บริษัทประกันชีวิตต่างๆที่ต้องนำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนฯ เนื่องจาก เนื่องจากประชาชนผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ไม่ทราบ หรือหลงลืมสิทธิประโยชน์ของตน  ดังนั้นวันนี้เราจะพาท่านไปดู วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เพื่อที่ท่านจะได้รับเงินประกัน และไม่ต้องทิ้งเงินของตนไปเฉยๆ โดยที่ไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คืออะไร เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ หมายถึง เงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย มิได้เรียกร้องเอาจากบริษัทประกัน เมื่อพ้นระยะเวลา (อายุความ) 10 ปี โดยนับจากวันที่มีสิทธิรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้น บริษัทประกันต้องนำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนฯ ตามกฎหมายมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาท ยังสามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้ ภายในเวลา 10 ปี

สาเหตุที่ทำให้เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคือ

  1. บริษัทประกันไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันภัยบางรายได้ เนื่องจากสาเหตุเช่น ย้ายที่อยู่แล้วมิได้แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
  2. ผู้เอาประกันภัยบางราย เสียชีวิตโดยมิเคยแจ้งให้ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ทราบว่าตนได้ทำประกันชีวิตไว้ทำให้ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มิได้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
  3. ผู้เอาประกันภัยบางรายไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดคงเหลือ
  4. ผู้เอาประกันภัย ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่มิได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตหากมีสิทธิรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืนจากกองทุนประกันชีวิต ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์แบบคำขอ เพื่อกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งมายังที่อยู่ของกองทุนประกันชีวิต โดยกองทุนฯจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และอนุมัติจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันโดยเร็ว โดยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร หรือ เช็คต่อไป


ขั้นตอนการ ตรวจสอบสิทธิ “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินประกันชีวิต

  1. เริ่มแรกให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ กองทุนประกันชีวิต
  2. จากนั้นคลิก เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ แล้วเลือก ตรวจสอบสิทธิ
  3. ทำการ กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน , ชื่อ นามสกุล ของผู้เสียชีวิต หรือ ผู้ที่ทำประกันไว้ (ผู้เอาประกัน)
  4. ถ้ามีข้อมูล ระบบจะแสดงเลขที่กรมธรรม์ บริษัทประกัน และจำนวนเงิน ทันที จากนั้นเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน
  5. กรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ครบถ้วน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

สำหรับกองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากการเอาประกันชีวิตได้รับรู้ รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต นอกจากนั้นยังคาดหวังว่า เมื่อผู้เอาประกันชีวิต ได้รับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนไปแล้ว จะมีการใช้จ่ายเงิน การบริโภคภายในประเทศ อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ได้อีกทางหนึ่งด้วย กองทุนประกันชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ