Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า

หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566

หลังจากมีข่าวว่า กบง. มติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าโดยจะมีค่าเอฟที (Ft) เรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ดังนั้นวันนี้เรามาดู หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566

หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า

หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566 ซึ่งมีค่าเอฟที (Ft) เรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประกอบด้วย

  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 1-150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย
  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย

สำหรับการประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 19.66 ล้านราย และคาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และงบที่ได้รับการจัดสรรโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบและขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

หลักการประเมินผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการประกาศค่าไฟประจำปี 2566 งวด ม.ค.-เม.ย. ล่าสุด โดยระบุว่า

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตรึงไว้ที่ราคาเดิมเท่างวดเก่า 4.72 บาทต่อหน่วย
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ได้แก่ กิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงแรม กิจการไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว(ระหว่าง ก่อสร้าง) คือ อุตสาหกรรม การค้า การเกษตร การบริการ ทั้งหมดจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย

โดยกลุ่มดังกล่าวนี้ ปรับลดลงจากเดิมที่ประกาศครั้งแรกต้องจ่าย 5.69 บาทต่อหน่วย แต่เมื่อมีการพิจารณาผลการคำนวณค่าเอฟทีเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. จึงได้ปรับลดเป็นราคาดังกล่าว

มติปรับลดค่าบริการรายเดือนสำหรับประเภทบ้าน

หลักการประเมินลดค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีมติปรับลดค่าบริการรายเดือนสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัย 13.60 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายที่ 24.62 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรก็จะได้รับส่วนลดเช่นเดียวกัน โดยส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยมีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 24.62 บาทต่อเดือน
  2. ประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 24.62 บาทต่อเดือน
  3. กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ จากเดิมที่ต้องจ่าย 46.16 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 33.29 บาทต่อเดือน
  4. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU จากเดิมที่ต้องจ่าย 228.17 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 204.07 บาทต่อเดือน

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ