Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง 2566 อำเภอไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู

อัปเดตตาราง ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง 2566 อำเภอไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู โดยสำหรับข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายถนนเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง 2566 อำเภอไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

สำหรับตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรายถนนเท่านั้น ไม่ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ ดังนั้นผู้ต้องการขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานที่ดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด ปทุมธานี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนติวานนท์ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 45,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 4,500 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 100,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณซอยเลียบคลองบางปลา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 4,000 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด นนทบุรี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 150,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณคลองแม่น้้าอ้อม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 6,000 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด นครนายก

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนเสนาพินิจ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 73,500 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณถนนบ้านเนินสูง – น้ำตกวังม่วง ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 350 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 50,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณหมู่บ้านมะลิวัลย์ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 3,500 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินติดถนนมาลัยแมน ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 30,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ี่ดินติดถนนสายบ้านหนองทุ่งแก้ว-บ้านดอนสําโรง ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 200 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด เพชบูรณ์

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนกลางเมืองพัฒนา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 20,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณหมู่บ้านหล่มสักเมืองใหม่ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 9,700 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สิงห์บุรี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนพันเรือง ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 75,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 สายชัณสูตร-ท่าช้าง ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 1,000 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด ลพบุรี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนสุรสงคราม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 100,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินติดถนนสายบ้านวังทอง-ลําโป้งเพชร ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 150 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สุโขทัย

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 64,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินติดถนนสายวังมีด ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 300 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 70,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณคลองนิคม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 1,000 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 70,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณคลองนิคม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 1,000 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด กำแพงเพชร

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนสิริจิต ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 5,500 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณซอยชุมชนตลำดโค้งไผ่ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 200 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด ชัยนาท

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนคงธรรม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 36,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณถนนสายบ้านชัฎฝำง-บ้านหนองเตย ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 125 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด นครปฐม

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนซ้ายพระ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 80,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณแม่น้ำนครชัยศรี ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 5,500 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด พิษณุโลก

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนนเรศวร ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 100,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4035 ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 200 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สระบุรี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนสุดบรรทัด ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 75,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 700 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด อ่างทอง

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3195 สายโพธิ์พระยา – อ่างทอง – ท่าเรือ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 15,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณถนน อท. 4036 ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 500 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนสายเข้าเมืองสมุทรสงคราม ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 53,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณคลองอุตริ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 700 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด พิจิตร

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนตลาดเทศบาลใหม่ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 27,500 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณซอยประชานิมิตร ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 150 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด อุทัยธานี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนศรีอุทัย ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 50,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณติดคลองชลประทาน ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 150 บาท

ราคาประเมินที่ดินจังหวัด อุทัยธานี

ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 • แพงสุด : ที่ดินบริเวณถนนโกสีย์ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 107,000 บาท
 • ถูกสุด : ที่ดินบริเวณติดถนนสายบ้านหนองอ้ายสา-บ้านบุรีรัมย์ ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 250 บาท

ก่อนจะจากกันนอกจากบทความดีๆ แล้ว วันนี้ทาง moneysabuy เราขอแนะนำ บทความดีๆเพิ่มเติมที่ ลิงค์ด้านล่างนี้  รับรองว่าท่านผู้อ่านจะไม่พลาดบทความการเงินดีๆอย่างแน่นอน…

บทความแนะนำ

นอกจากนี้หากท่านกำลังต้องการ สินเชื่อเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่ายที่สุด ที่ออกมาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มได้ที่ ลิงค์นี้เลย : วิธีสมัครสินเชื่อ truemoney kkp cash now เงินกู้สมัครง่ายผ่านมือถือ