Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
คิดให้ดีก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต

คิดให้ดีก่อนกดเงินสด จากบัตรเครดิต

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการหาเงินสด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ตามมา ดังนั้นจึงควร คิดให้ดีก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คิดให้ดีก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต

คิดให้ดีก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต

ช่วงนี้หลายคนกำลังประสบปัญหาการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินก้อนโต แต่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร พอเปิดกระเป๋าเห็นบัตรเครดิต แล้วยังพอมีวงเงินเหลืออยู่ ก็เลยคิดว่านี่คือทางออก แต่จริงๆ แล้วการนำบัตรเครดิตไปกดเงินสดมาใช้นั้น เป็นการสร้างภาระหนี้ก้อนโต จนอาจจ่ายไม่ไหวเลยทีเดียว

เหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรกดเงินสดจากบัตรเครดิต

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตนั้นมีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

  • เสียค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อกดเงินสดจากตู้ ATM จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินที่กดออกมา และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ของค่าธรรมเนียม
  • เสียดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยบัตรเครดิตสำหรับกดเงินสดนั้นสูงถึง 20% ต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยรายวันประมาณ 0.5%
  • เพิ่มภาระหนี้สิน การกดเงินสดจากบัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้เงินก้อนหนึ่งมาใช้จ่าย ซึ่งจะต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายในการกดเงินสดจากบัตรเครดิต

คิดให้ดีก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต

สมมติว่าต้องการกดเงินสดจากบัตรเครดิต 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่ 642 บาท (20,000 x 3% + 642 x 7%) และดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนใน 30 วันแรกจะอยู่ที่ 246.57 บาท (20,000 x 15% x 30 ÷ 365)

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกดเงินสดจากบัตรเครดิต 20,000 บาท เป็นเวลา 30 วัน จะอยู่ที่ 20,888.57 บาท (20,000 + 642 + 246.57)

ทางเลือกอื่นในการหาเงินก้อน

หากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจริงๆ ควรพิจารณาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการกดเงินสดจากบัตรเครดิต ดังนี้

  • บัตรกดเงินสด มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนน้อยกว่าบัตรเครดิต แต่ดอกเบี้ยสูงกว่า จึงควรรีบชำระคืน
  • สินเชื่อส่วนบุคคล ได้วงเงินสูงกว่า และสามารถวางแผนผ่อนชำระได้

สรุป

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตเป็นทางเลือกที่ไม่ควรทำหากไม่จำเป็น เพราะอาจสร้างภาระหนี้สินก้อนโตได้ ควรพิจารณาทางเลือกอื่นที่ดีกว่า และควรมีวินัยในการชำระคืนด้วย