Moneysabuy.com เว็บไซต์ แนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินสด ทันใจ สินเชื่อ ธนาคาร อนุมัติง่าย

Search
Close this search box.
กู้เงินในระบบกับกู้เงินนอกระบบ

กู้เงินในระบบ VS กู้เงินนอกระบบ แบบไหนดีกว่ากัน?

กู้เงินในระบบ VS กู้เงินนอกระบบ แบบไหนดีกว่ากัน?

ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนอาจประสบปัญหาทางด้านการเงิน หลายครัวเรือนใช้วิธีการกู้เป็นทางออก แต่ว่าการกู้เงินในระบบหรือกู้เงินนอกระบบจะดีกว่ากัน วันนี้เว็บ Moneysabuy จะมาชี้ให้เห็นข้อดีและข้อสียของแต่ละประเภทกันค่ะ

กู้เงินในระบบ VS กู้เงินนอกระบบ

กู้เงินในระบบ คือ การกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการไปกู้เงินที่ธนาคารด้วยตัวเอง การใช้เงินจากบัตรเครดิต การขอสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถ ซึ่งหนี้ในลักษณะนี้ กฎหมายจะมีการรับรองว่ามีการกู้หนี้ยืมสินจริง มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมาย และหากผู้กู้ทำผิดสัญญา ไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมถูกดำเนินคดีแพ่งได้ การกู้เงินในระบบอาจจะดูยากกว่าการกู้เงินนอกระบบ แต่ก็สบายใจและมั่นใจมากกว่าการกู้นอกระบบ

ข้อดีของเงินกู้ในระบบ

 • สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

ข้อเสียของเงินกู้ในระบบ

 • ใช้เวลาในการรอผลอนุมัตินาน
 • ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เช็คเครดิตบรูโร
กู้เงินในระบบ VS กู้เงินนอกระบบ

กู้เงินนอกระบบ คือ เงินกู้ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเงินกู้ในระบบทุกอย่าง กล่าวคือ เป็นการกู้เงินที่ไม่มีการรับรองจากกฎหมาย มีลักษณะเป็นการยืมเงินปากเปล่า หรือมีการบันทึกข้อความ สัญญาไว้เป็นหลักฐานก็ได้ ตัวอย่างของเงินกู้นอกระบบ เช่น พวกเงินด่วนทั้งหลายที่มีการแปะประกาศตามรั้ว ตามเสาไฟฟ้า หรือมีการบอกต่อกัน หรือเป็นการปล่อยกู้กันเองในกลุ่มคนรู้จัก  รวมถึงสื่อตามอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่ไม่ได้มีการรับรองตามกฎหมาย

ข้อดีของเงินกู้นอกระบบ

 • กู้ง่าย อนุมัติไวภายใน 30 นาที
 • วงเงินสูง
 • ไม่เช็คเครเดิตบรูโร

ข้อเสียของเงินกู้นอกระบบ

 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนด
 • จ่ายอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
กู้เงิน